JAARVERSLAG PRORAIL 2012 PDF

De afspraken met het ministerie van IenM en het strategisch programma van ProRail zijn hier leidraad voor. De gemiddelde scores op de doelstellingen die met het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn vastgesteld, laten in sommige gevallen een opwaartse trend zien. Maar op andere onderdelen blijven deze nog onder de afgesproken doelstellingen. De resultaten werden bereikt in een fase waarin het hele spoornetwerk een transformatie doormaakt met tal van grote en kleine vernieuwingsprojecten zowel op het spoor als bij de stations. De nieuwe flyover in Den Bosch. Resultaten in het kort In heeft ProRail 3,3 miljoen treinritten mogelijk gemaakt op het Nederlandse spoornetwerk.

Author:Zulkijind Mall
Country:Turks & Caicos Islands
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):27 August 2010
Pages:314
PDF File Size:3.51 Mb
ePub File Size:7.10 Mb
ISBN:837-6-18079-171-6
Downloads:36924
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KiganrisHet jaar Investeren in de mobiliteit van Nederland was een jaar van goede prestaties, waarin we ook samen met partijen in de spoorsector mooie resultaten hebben bereikt.

Meer reizigerstreinen dan ooit reden op tijd, terwijl de drukte op het spoor opnieuw is toegenomen. De prestaties van het goederenvervoer zijn verbeterd, ondanks de omleidingen wegens werkzaamheden in Duitsland. In de tweede helft van het jaar kregen we te maken met meer incidenten, maar desondanks lagen alle prestaties boven de afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met deze resultaten staan we in de wereldwijde top 3 van spoorlanden, met Japan en Zwitserland.

Ook de punctualiteit op de HSL voldeed aan de afspraken met het ministerie ondanks diverse treinstrandingen die zich in de loop van voordeden. Wij zijn trots op onze prestaties. Nog mooier is dat de reizigers de verbeteringen zien en waarderen. Onze reputatie is verder verbeterd, naar een niveau dat we nooit eerder haalden.

We hebben weer een forse hoeveelheid werkzaamheden verricht en een groot aantal stationsprojecten en -verbouwingen door het hele land met succes opgeleverd. Sinds rijdt de Eurostar tussen Amsterdam en Londen, waarvoor we station Rotterdam Centraal hebben aangepast. Vanaf dienstregeling rijdt er elke tien minuten een trein tussen Eindhoven en Amsterdam, de introductie ervan verliep soepel.

Een aantal stations is ingrijpend vernieuwd, waaronder Assen en Eindhoven. In Eemshaven is een nieuw station gebouwd, er zijn nieuwe treinverbindingen tussen Nederland en Duitsland gelegd. Op heel drukke stations zoals Schiphol Airport bieden we de reizigers voortaan extra service en begeleiding.

Naast het werk aan stations hebben we ook nieuwe bruggen, ecoducten en faunapassages gerealiseerd. Technische hoogstandjes waren de nieuwe extra spoorbrug in Utrecht, ingepast tussen de wegbrug en de oude spoorbrug, en de onderdoorgang bij station Driebergen Zeist. We hebben ook de hefbruggen in Gouda en in Doetinchem vernieuwd.

Natuurbrug Duinpoort, de derde natuurbrug over het spoor tussen Haarlem en Zandvoort, werd feestelijk geopend en in Noord-Brabant startten we met de bouw van ecoduct de Mortelen over de spoorlijn Boxtel-Eindhoven. Op de Veluwe zijn voorbereidingen getroffen voor natuurbrug Asselsche Heide. We staan nu voor de volgende fase: investeren in de toekomst van het spoor en de mobiliteit van Nederland. Daar moeten we op anticiperen. We zien veel landen om ons heen flink investeren in personen- en goederenvervoer.

Bovendien draagt mobiliteit per spoor aanzienlijk bij aan de duurzaamheidsopgave van Nederland. Om de Randstad in beweging te houden, hebben we een netwerk nodig waar veel mensen snel mee vervoerd kunnen worden. Het is al moeilijk om in grote steden met de auto in het centrum te komen: de trein kan een uitstekend, duurzaam alternatief zijn. De Nederlandse spoorinfrastructuur presteert op dit moment naar tevredenheid, maar we stuiten op technische grenzen. Je kunt een verouderende infrastructuur niet eindeloos blijven opknappen.

We zijn daarover in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Snelle langeafstandstreinen tussen de Randstad en Maastricht, Vlissingen, Middelburg en Groningen zullen helpen om verdere dichtslibbing van het westen tegen te gaan. Bovendien zouden die nieuwe verbindingen goed nieuws zijn voor het Nederlandse wegverkeer, omdat we met die extra capaciteit veel goederencontainers van de wegen kunnen halen. Begin hadden we de eerste proef voor een snellere reis tussen Den Haag en Groningen.

In hebben de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail het aantrekkelijker maken van de trein als alternatief voor vliegverkeer binnen Europa mede op de kaart gezet. Nederland heeft zichzelf ambitieuze vergroeningsdoelen gesteld. Waar wachten we op? De ambitie is om het goederenvervoer per spoor te laten groeien; in werd 42 miljoen ton getransporteerd, voor ligt de ambitie op miljoen ton. De sectorpartijen hebben inmiddels afspraken gemaakt over een Maatregelenpakket.

Eind deed ProRail een succesvolle proef met een extra lange goederentrein van meter. Daar zullen de vervoerders veel baat bij hebben. Want door meer wagons te koppelen, kunnen vervoerders beter concurreren met het vervoer via de weg. In de zomer van vond op het goederenemplacement Kijfhoek een aantal veiligheidsincidenten plaats.

Deze waren aanleiding voor ProRail om de veiligheid op Kijfhoek te verbeteren en voor de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT om verscherpt toezicht in te stellen op het werk aan de infrastructuur op Kijfhoek. Er is een integraal verbeterprogramma Kijfhoek opgericht dat zich inzet voor een veilig Kijfhoek.

Er wordt gewerkt aan verbetering van de ketenoperatie, het veiligheidsdenken en de cultuur. Vervoerders, aannemers, toezichthouders, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en omliggende gemeenten worden bij de ontwikkelingen van Kijfhoek betrokken.

We moeten ons met meer durf druk maken over de toekomst. Bijvoorbeeld door ruim baan te maken voor vernieuwing. Dat systeem zal een nieuwe wereld openen. Het geeft veel beter zicht op posities van treinen en op het gebruik van sporen en emplacementen. Er kunnen meer treinen sneller en korter op elkaar rijden. We kunnen storingen op afstand herkennen en met digitale technieken oplossen. ERTMS is een geweldige, digitale stap vooruit die ons ook gaat helpen om meer balans te brengen tussen onderhoud en vernieuwing, want de schaal slaat te veel naar onderhoud door.

We maken werk van een snellere afhandeling van incidenten, technische storingen en ongevallen en van storingen door het weer. Preventief alle mogelijke storingen voorkomen is onmogelijk; wat we wel kunnen is sneller en scherper incidenten afhandelen.

Ook het grote aantal spoorwissels zorgt voor te veel verstoring. Dat stelt ons voor een grote opgave, omdat de ruimte voor verdere verbetering klein is. Door technische verbeteringen is dit type storingen weliswaar gedaald, maar hier geldt vooral dat verdere verbetering afhankelijk is van vernieuwing van het spoor.

En die is van groot belang om op de toekomst voorbereid te zijn. Innovatie is ontzettend belangrijk, voor de reizigers, voor de vervoerders en voor ons. Wij werken aan tal van vernieuwingen die hard nodig zijn om de toekomstbestendigheid van het spoor en het reizigerscomfort te verbeteren. We zijn bezig met innovaties die bijdragen aan stipter, energiezuiniger rijden, meer veiligheid op overwegen, slimmere en meer betrouwbare informatievoorziening, nieuwe methodes om storingen te voorspellen en innovatieve geluidsschermen.

En we voeren proeven uit. We testen o. Wij willen af van alle gevaarlijke beveiligde en onbeveiligde spoorwegovergangen in Nederland. Onze mensen hebben vorig jaar goed werk afgeleverd, zeker ook in de samenwerking met onze vele partners. We hebben diverse vraagstukken op ons bord, waar we gezamenlijk aan moeten gaan staan om tijdig tot echt duurzame oplossingen te komen. We gaan ervoor.

CAME ZL38 PDF

Cookiebeleid

Together, these two parts make up the Network Statement, which article 58 of the Railway Act Spoorwegwet refers to. Network Statement Network Statementupdated version Laatst gewijzigd: Supplement 1 to the Network Statement Laatst gewijzigd: Supplement 4 to the network statement First come, first serve principe for ad hoc requests; Compensation of ad-hoc capacity for management; Stabling charge Combined Network; Reservation charge in case of cancellation; Invoicing; Application planning and performance information TSI; Terms of delivery Train Path service; Silent rolling stock discount; Main siding line Alphen aan den Rijn; Performance scheme for freight transport; Axle load Zwolle — Deventer; Power supply Zwolle — Kampen and Rhenen — De Haar Aansluiting; Private passenger transport. Heeft u als medewerker van een overheidsorganisatie een vraag? ProRail, Network Statementupdated version Laatst gewijzigd: Train length for freight trains on border route sections.

DISPLASIA CONGENITA DE QUADRIL PDF

JAARVERSLAG PRORAIL 2012 PDF

.

GREGORIO CONDORI MAMANI AUTOBIOGRAFA PDF

Jaarverslagen

.

HM-DT100U D-VHS VCR PDF

Jaarverslag ProRail 2013

.

Related Articles