FAHAMAN SEKULARISME PDF

Daripada ideologi sekular ini, muncullah fahaman-fahaman yang sangat bertentangan cara hidup Islam. Fahaman-fahaman moden ini seperti materialisme, pragmatisme, logikalisme, kapitalisme, sosialisme, naturalisme yang semuanya akan berakhir dengan teori Atheisme. Munculnya fahaman-fahaman moden Barat menjadi ancaman khususnya pada kefahaman Islam yang sebenar. Fahaman-fahaman ini akan mudah mempengaruhi pemikiran umat Islam kerana Barat mempunyai kekuasaan dan teknologi. Dengan itu, mereka dengan mudah serta dapat menyebarkan ideologi mereka.

Author:Garr Voodoorr
Country:Greece
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):8 June 2004
Pages:197
PDF File Size:16.67 Mb
ePub File Size:18.80 Mb
ISBN:664-4-49645-594-2
Downloads:61126
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TokinosDi negara Perancis telah menguatkuasakan undang- undang untuk menghapus kan sebarang simbol agama terhadap rakyatnya di tempat awam seperti di institusi pengajian mereka. Para pelajar sekolah tidak di benarkan memakai tudung, atau salib, atau kopiah Yahudi dan sebagainya yang melambangkan anutan agama yang tertentu. Perkara ini dikuatkuasakan kerana negara tersebut mempunyai perlembagaan berdasarkan fahaman sekularisme, dan perlembagaan dalam bentuk ini tidak memberi sebarang hak, apalagi melindungi sebarang simbol agama rakyatnya, kerana dasar sekularisme adalah bertentangan dengan agama, dan dasar itu tidak mempunyai sebarang kaitan dengan agama secara rasminya.

Negara kita tidak mengambil falsafah sekularisme itu sebagai dasar pemerintahan nya. Dasar negara kita berlandaskan agama yang mempercayai kewujudan Tuhan, hari akhirat, kebebasan beragama dan sebagainya. Ciri-ciri sekularisme yang berbentuk keduniaan, seperti mempelajari ilmu dunia, mencari harta dan memiliki kebendaan dunia, kerjasama antara semua rakyat pelbagai etnik dan keturunan, dan perwatakan negara yang lain tidaklah sebenarnya menjejaskan kedudukan pemerintahan negara kita sebagai negara yang melindungi agama, yang mengakui kewujudan Tuhan dan mengamalkan nilai-nilai agama, kerana ciri-ciri ini adalah sejajar dengan ajaran agama kita sendiri seperti menuntut ilmu, mencari harta yang dibenarkan oleh agama dan sebagainya.

Kita sebenarnya bukanlah mengambil falsafah sekularisme yang bertentangan dengan agama itu untuk dijadikan dasar pemerintahan negara kita sehingga negara kita menjadi negara sekular. Oleh itu kehadiran ciri-ciri kehidupan dunia di dalam masyarakat negara Islam tidaklah seharusnya dilabelkan sebagai satu simbol transformasi sesebuah negara itu menjadi negara sekular. Malah berlakunya maksiat dan dosa yang dilakukan oleh rakyat di dalam sesebuah negara itu tidaklah seharusnya dianggap bahawa masyarakat atau negara itu telah menjadi negara sekular, kerana sekularisme adalah satu falsafah atau dasar yang menjadi anutan negara yang menolak agama, atau yang memisahkan sama sekali urusan agama dengan urusan kehidupan dan pemerintahan negara, malah perlembagaannya tidak akan melindungi sebarang agama.

Rasulullah semasa menubuhkan kerajaan Madinah, telah menggubal piagam Madinah yang memberi tempat kepada pelbagai kaum, Islam dan bukan Islam, kewajipan berzakat untuk orang Islam dan cukai bagi orang bukan Islam, pertahanan negara yang menjadi tanggungjawab semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama dan urusan keduniaan lain yang mempunyai kaitan dengan kehidupan pada zaman itu.

Baginda sebagai ketua negara telah bertugas menggubal undang-undang, melaksanakannya dan menjadi hakim di dalam negara yang baginda asaskan itu. Inilah sebenarnya model negara Islam yang pertama di dalam sejarah, malah model sebuah negara yang mempunyai struktur pemerintahan yang bertamadun, dalam sejarah kemanusiaan sebelumnya.

Oleh itu sekiranya pada zaman baginda lagi perlembagaan telah memasukkan urusan keduniaan dari segi undang-undang, harta benda, pertahanan negara dan sebagainya, maka dalam zaman moden yang telah berkembang dengan pesat ini, tentulah hal itu menjadi lebih penting lagi. Dunia yang telah meningkat maju dalam bidang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, aktiviti ekonomi dan kewangan yang semakin kompleks dan sebagainya tentulah menuntut semua negara untuk turut terlibat di dalam urusan keduniaan moden itu.

Malah perkembangan dunia dengan dasar langit terbuka, pembangunan ICT yang pesat, gerakan globalisasi yang begitu hebat tentulah menuntut semua negara dunia bergerak dengan pantas, dan melakukan perhubungan antarabangsa dengan semua dunia luar, Barat atau Timur, Islam atau negara bukan Islam. Cuma dalam hal ini, sebagai negara yang berpegang kepada agama dan percayakan Tuhan, tentulah negara Islam seharusnya lebih berhati-hati, iaitu tanpa mengambil segala kemajuan ciptaan dunia luar, terutamanya dasar sekularisme Barat, secara menyeluruh.

Kita seharusnya menapis segala kebanjiran budaya dan ideologi luar agar sesuai dengan budaya, tradisi dan nilai keagamaan yang menjadi teras pemerintahan kita.

Gerakan globalisasi yang membawa banyak racun yang mampu membunuh nilai moral dan agama serta etika kita tentulah seharusnya ditolak. Hal inilah yang seharusnya kita fahami dengan sebaik-baiknya sebelum kita menjatuhkan hukuman sama ada negara kita negara sekular atau tidak, dan rakyat kita menganuti fahaman yang menolak agama atau tidak. Kita tidak seharusnya menjatuhkan sebarang hukuman sebelum kita memahami kes yang sedang kita perdebatkan, sebaliknya kita haruslah memahami sesuatu isu itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah di atas yang mengingatkan kita supaya berdebat dan berhujah tentang sesuatu yang kita mempunyai ilmu pengetahuan terhadapnya.

Diatas keruntuhan sistem sosialis dan kapitalis akan terbina sistem politik Islam yang aman dan harmoni. Ia akan berlaku dengan kehendak Allah mengikut kaedahNya sendiri.

God always move is the mysterious way. Kita yakin masa depan Islam akan lebih cerah.

DELL PV114T PDF

SEKULARISME AGAMA DALAM PANDANGAN ISLAM

Aucune remarque pour cette diapositive Sekularisme aliran pemikiran barat 1. Modenisme: mengajak masyarakat meninggalkan segala amalan tradisional ke arah hidup secara moden. Rasionalisme: mengajak masyarakat berfikir secara logik dan menolak segala yang bertentangan dengan logik akal. Liberalisme; mengajak masyarakat berfikir secara bebas. Kapitalisme; memberi kebebasan sepenuhnya untuk mengaut keuntungan dan faedah untuk peribadi tanpa mengambilkira kepentingan masyarakat. Pragmatisme; mementingkan kehendak majoriti dalam masyarakat walaupun salah dan member kesan kepada akidah dan akhlak umat. Kolonialisme; penjajahan yang bukan sahaja menjajah aspek fizikal dan materialnya tetapi termasuk pemikiran dan adat tradisi masyarakat sehingga yang terjajah sukar untuk bangkit sebagai bangsa merdeka dan berdaulat kerana perasaan dan pemikiran mereka sentiasa terkongkong dan terjajah.

1995 CORVETTE OWNERS MANUAL PDF

Istilah :- Fahaman falsafah atau sistem yang memisahkan urusan dunia samada urusan pemerintahan, pendidikan dan lain-lain urusan pentadbiran daripada urusan-urusan agama. Anti agama dan tradisi 2. Akhlak yang digunapakai oleh golongan sekularisme tidak tetap pragmatik 3. Kebendaan materialism menjadi kayu ukur yang utama dalam menentukan kebenaran sesuatu perkara 4. Pendidikan,ekonomi, pengurusan, kewangan, pentadbiran, perubatan dan lain-lain urusan pentadbiran serta semua perkara dipisahkan dari agama.

HUNTINGTON THE LONELY SUPERPOWER PDF

Semoga perkongsian ini akan memberi manfaat buat kita semua. Sila edit serba sedikit untuk menyesuaikan isi khutbah dengan tempat, masa dan sebagainya. Semoga sumbangan ini diberi sebaik-baik balasan oleh Allah SWT. Bertaqwalah kamu kepada Allah dengan mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya , dan hendaklah setiap kamu melihat apa yang telah kamu sediakan untuk menghadapi hari esok hari Akhirat dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

Related Articles