ERMENI TEHCIRI YUSUF HALAOLU PDF

JoJoll Inwhen the situation remained unchanged even tehiri a court ruling in their favour, the villagers rebelled as a result of Hunchak propaganda. Aktan says that, although not mentioned by name, the section of economic clauses in Lausanne also covers the property in eastern Anatolia, belonging to Armenians, that was vacated during the First World War. Efforts for similar declarations in the United States have so far failed; all have been interpreted in Turkey as attacks. When the available orphanages, schools and newly-built buildings were not sufficient to raise the Armenian orphans, the state founded orphanages in some monasteries. Catalog Record: The story of : what happened to the Hathi Trust Digital Library ysuuf During the journey, each group will have a guard and officer of necessities.

Author:Kagasida Balar
Country:Serbia
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):18 September 2004
Pages:397
PDF File Size:2.97 Mb
ePub File Size:19.47 Mb
ISBN:947-7-21224-435-1
Downloads:85417
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MikanrisAyrca B Belge Bkz. Dahiliye Nezareti Ed. Halbuki hemen btn dinlerin temel felsefesinde yer alan en nemli ilkelerden biri, "canl"nn yaratanla ilikilendirilen kutsall ve canllar iinde en muteber addedilen insana olan saydr. Buna ramen ou insann egoizmin etkisiyle bakalarn kullanma ve bakalarnn srtndan geinme istekleri, yani emperyalist dnce, devletler ve toplumlar arasinda srekli rekabete ve atmalara yol amtr. Bu savata, insanlk adna insani deerler rafa kaldrlm, birka yneticinin ahsi hrsyla kan sava sonucu, milyonlarca gnahsz kadn, ocuk ve masum insann yaad ac, altndan kalkl-maz bir sorumluluu sava karanlarm srtna yklemitir.

Bu savata tm insanlk bir trajedi yaamtr. Ne yazk ki, bu denli ykma sebep olan bir savan ardndan, otuz yl sonra yine medeni dnyada! Ama ne yazk ki bugn de gemite olduu gibi hrslarna malup olanlar yzrvden tarih tekerrr etmektedir.

Dileimiz, bundan byle insanlarn ac ekmemesidir. Mesel anakkale Savalar, Trklerle ngiliz ve Franszlar arasnda gemesine ragmen, savata, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan gibi lkelerin askerleri de yer almt.

Suriye-Filistin cephesi ise ngiliz, Fransz, Arap ve Trklerin arpmalarna sahne olmutur. Tarih bilimi, gemite meydana gelmi olaylar, farkl pencerelerden deerlendiren, fakat bu deerlendirmeleri belgelere dayanarak aklayan bir ilim daldr. Bu vesileyle, byk bir zveriyle ilgili lke arivlerinde aratrmalar yapan ve belgeleri temin eden deerli arkadalarm Prof.

Hikmet zdemir, Prof. Kemal iek, Do. Dr mer Turan ve Yard. Gerekte yaplmas gereken, geni bir adan ve olaylarn balad zaman diliminden konuya bakabilmektir. Bu bilimsel yaklamn temel kuraldr. Bunun yan sra, akllarda ekillenen pek ok sorunun cevabn da, byk lde burada belgeleriyle bulmak mmkn olacaktr. Aslnda ortaya atlan her iddiaya kar bir kitap yazmak mmkndr.

Ancak bu kk kitapla ulamak istediimiz hedef, kiilerin merak ettikleri baz konular aklamak ve rahat okuyabilecekleri bir bavuru eseri hazrlamakt. Bilhassa kitabn sonuna konulan ou yabanc ariv belgeleri, bir soykrmn yaanp yaanmadn, iddialarm doru olup olmadn okuyucunun grne summaktadr. Ayrca kitapta, Ermeni komitelerinin Mslman halka kar gerekletirdikleri katliamlar ile ulamak istedikleri hedeflere de ksaca yer verilmitir.

Bununla beraber bir ka cilt olacak bu katliamlara ve bunlarn grg ahitlerinin bizzat anlatmlarna geni biimde yer vermek, kitabn btnl asndan mmkn olamamtr. Zira kitabn adndan da anlalaca zere, temel hedef, Ermenilerin zorunlu ge tabi tutulmalarnn bir soykrm olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceini belgelerle ortaya koymaktr.

Halbuki, Ermeni etelerinin bir Ermenistan kurma pln iinde bulunduunu bt tarih kaynaklar yazmakta ve bunun iin o zamanki byk devletlerin bu arzuyu kendi karlarna kullanarak, Ermenileri iinden klmaz bir kaosa srkledikleri bilinmektedir.

Bu mcadele, Ermenilere yzlerce, binlerce yldr beraber yaadklar insanlar dman grmelerine ve neticede topraklarm terk etmelerine yol amtr. Bugn, parlamentolarnda soykrm yapldn kabul eden devletler de, tarihin bu gereini bir yana brakarak, tarihten gelen bir kini, tm demokratik deerleri gz ard ederek, Ortaa zihniyetiyle srdrmeye devam etmektedir.

Oysa ki bir ulusu, kiisel olabilecek insanlk ayb olan byle bir sula sularken, hangi belgelere dayandklarn ve hangi mahkeme kararn esas aldklarn dnmeleri bir insanlk gereidir. Bu sorularn cevab, diaspora Ermenilerinin veonlar destekleyenlerin konuyu siyasallatrp siyasallatrmadn, insan haklarna aykr bir tutum sergileyip sergilemediklerini, hukuka uyun davranp davranmadklarn ve en nemlisi, dorudan bir ulusu sularlarken hakl bir sebebe dayanp dayanmadklarn ortaya koyacaktir.

Aslnda Trklerle Ermeniler gerek Seluklu Devleti, gerekse Osmanl Devleti dnemlerinde yaklak yl nemli bir problem olmadan birlikte yaadlar ve ayn devletleri paylatlar.

Nitekim Osmanl Devleti dneminde 29 paa, 22 bakan, 33 milletvekili, 7 bykeli, 11 bakonsolos v s. Aslnda bu maddeyle Rusya, ngiltere ve Fransa, aralarndaki rekabete Ermenileri de katarak, konuya uluslararas bir nitelik verdiler. Bu durumdan cesaretlenen ve ou misyonerler tarafndan kurulan okullarda eitilmi baz Ermeniler de harekete geerek yurt iinde ve dnda ihtillci Ermeni partileri ve dernekleri kurmaya baladlar1. Hayr cemiyetleri grnts altnda oluturulduu izlenen bu dernekler, ksa sure sonra bamsz bir Ermenistan kurmay amalayan birer terr unsuru haline dnt.

Bu partinin kurulu gayesi, ihtill kararak kendi kendilerini ynetme hakkn salamak olarak belirlendi5. Kkrtma vastalar hkmete ynelik gsteriler, vergi vermemek, islahat istemek ve devlete kar dmanlk eklinde belirlendi.

Terrn hedefi Bbli ile hkmette grev yapan Trk ve Ermeniler, casus ve muhbirler idi. Yurt dmdaki kurulular Rusya, Iran, Avrupa ve Amerika ehirlerinde ubeler atklar gibi Osmanl topraklarnda da gizli olarak tekiltlandlar. Tanaksutyun ise Istanbul ile Dou Anadolu ehirlerinde tekiltland9. Bu dernek ve rgtler, tekiltlanmalarn tamamladktan sonra, seslerini duyurmak iin eylemlere giritiler. Grn, Ayn eser, s. Bu olaylarda Trklerden baka kendilerine katlmayan Ermeniler de ldrld; iyerleri ve evleri kundakland Osmanl gvenlik glerinin isyanlar basrmak iin giritii askeri mdahale ve onlarla mcadelesi, dnemin Batl devletlerini harekete geirdi ve uyuladklar youn basklar sonucu bunalan hkmetin ynledirmesiyle sulu-susuz bir ok kimse cezalandrld.

Nitekim bu mcadeleler, btn Batl lkelerin diplomatlarnca da yakndan takip edilmi olmasna ragmen, devlet adamlarna suikast tertip eden, isyan karan ve bombalamalarda bulunan Ermeni rgtlerine kar menfi ynde bir tavr takmlmamasi, buna karlk slahat iin srekli bask uygulanmas, bu rgtlerin faaliyetlerinin bu devletler tarafndan desteklendiini veya en azndan sempati ile bakldn ortaya koymaktadr Istanbul , s. Bu durumda u sorunun sorulmas gerekiyor; Avrupa devletlerinin ve Ermenilerin gerek dnceleri sadece bir takm haklar kazanlmas myd, yoksa baka bir niyetleri mi vard?

Aslnda bu sorularn cevaplar, gerek Hnak, gerekse Tanak gibi Ermeni rgtlerinin karar defterlerinde ve kurulu beyannamelerinde verilmektedir Ayrca Ermenilerin aralarnda yaptklar yazmalar, rgtlerin Fransa ve Rusya ile olan ilikileri de, Ermeni rgtlerinin niyetlerini byk lde ortaya koymaktadr.

Bana gre, biz bu koruyucu tavrmz devam ettirmeliyiz. Her an ayaklanmalar ve karkliklar ortaya kabilir. Eer bir katliam meydana gelirse, bu halkn militanlar bizden destek alabileceklerine gvenmezlerse " Devlete" bavuracaklardr. Bu durumda biz ansmz kaybederiz; frsat Avrupa devletlerine geecektir Osmanl ordusu iki ate arasnda braklacak, resmi bnalar bombalanacak, iae depolarna sabotajlar dzenlenecek; aksine Osmanl ordusu taarruza geerse Ermeni askerleri Ruslara katlacak ve silah altna alnanlar ktalarndan kaarak, Trk birliklerinin gericephelerine zarar vermek ve lke iinde eitli olaylar karmak iin eteler kurulacak-tr Yusuf Halaolu, Ayn Eser, s.

Rusya Devtet Arivi, Siyasi Ksm, nr. Halaolu, Ayn Eser, s. Bu hedef hem Osmanl belgelerinde, hem de Ermenilerin Fransa, ngiltere ve Rusya gibi lkelerle yazmalarnda grlmekte, hatt bu lke ordularna ne kadar gnll birlik verebileceklerini tartmaktadrlar. C III, Belge Zira bu rgtler, kurulu beyannameleriyle ve gerekletirdikleri eylemlerle, bugnk anlamda birer terr rgt olduklarn gstermilerdir. Nitekim ad geen rgtlerin Osmanl topraklarnda gerekletirdikleri eylemler, ilerinde Ermeni ileri gelenleri de olmak zere suikastlar, bombalama olaylar, isyanlar eklinde ortaya kmtr.

Esasen bu rgtlerin en etkililerinden olan Hnak ve Tanaklarn Osmanl snrlar dndaki merkezlerde kurulduklar dikkate alnacak olursa, kimler tarafndan ynlendirildikleri ve ne maksatla kurulduklar kendiliinden ortaya kar.

Yukarda akland zere bamsz bir devlet kurmak dncesinde olan bu rgtler, bunun iin silahl mcadeleyi tercih etmilerdir. Tabii olarak bu rgtlerin en byk dezavantaj, bir devlet kurabilmek iin yeterli miktarda nfusa sahip olmamalaryd. LI-LII, belge Bu durumda yaplacak tek bir yol vardi; o da bu blgedeki nfusu kendi lehlerine evirmek.

Bunun iin en kisa ve kesin yol, blgedeki Mslmanlar buralardan kovmakt Bu ekilde yl Haziran ayna, yani tehcire kadar binlerce Mslman ldrlmtr Justin Mc Ca. Katchaznouni konumasmda unlar aktaryor: " k ve ilkbahar btn Rusya Ermenileri ve Tanaklar iin coku ve mit dnemi oldu.

Savan mttefikler tarafndan kazamlacana phe yoktu. Trkiye mutlaka malup olmal, blnmeli ve sonuta yerli Ermeniler serbest kalmalyd. Kafamz dman sarmt. Kendi arzularmz bakalarna balamtk; sorumsuz kiilerin ieriksiz szlerine byk nem ve-mitik, hipnoz altndaymz gibi gerekleri anlamadk ve arzulara teslim olduk" Katchaznouni daha sonra srgnle ilgili olarak ise unlar yazyor: "Ermeni gnll birliklerinin savaa katlmalar Trkiye Ermenilerinin kaderinde nasl bir rol oynad sorusunu sormak imdi gereksizdir.

Snrn bu tarafndan Bugnk Ermenistan snrlar ev. Ayn ekilde Trklere kar dmanca davranmz olmasayd, srgnn nitelii ve boyutunun ayn olacan da kimse syleyemezdi" Yukardaki ifadeler bir itiraf nitelii tamaktadr. Gerekten de o zamana kadar Ermeni rgtlerinin devlete kar faaliyetleri, Osmanllarca toleransla 23 Bkz. Hatem Cabbarl , Mhitarian yay. Bu durum, yaklak yirmi yl boyunca srmtr. Bu kaynaklar arasnda en nemlilerinden biri olan Osmanl nfus saymlar, dorudan doruya nfusun tespitine ynelik resmi rakamlar vermektedir.

Bu rakamlarn Ermeni kilise cemaat defterlerinin bulunmayndan dolay kontrol edilememesi, baz aratrmaclarn, verilen nfus zerinde farkl deerlendirmelerine yol amtr.

Genel olarak iddia, Osmanl nfus saymlarnda, eitli sebeplerden btn nfusun saylamad ve bundan dolay gerek nfusun tespit edilemedii eklindedir. Nitekim Patrikhanece verilen rakamlar, siyasi ekimelerin son haddine geldii dnemlere ait olduundan, ou lke tarafndan da abartlm rakamlar eklinde yorumlanmtr.

Osmanlnn bylesine byk bir hata yapmasnn mmkn olup olmayaca bir yana, Ermenilerin nfuslarn bu denli ykseltmek istemelerindeki sebep aratrldnda, 1. Zira Osmanl nfus saymlarndaki Ermeni nfusu ile, ldrld iddia edilen miktar arasnda byk bir uurum ortaya kmaktadr. Bu durumda Ermeni nfusunu arttrmak gerekmektedir ve Ermeniler de bunu yapmlardr. Aada okuyucunun bilgisine sunulan cetvelde yer verilen, gerek Osmanl nfus saymlar, gerekse Patrikhane ve eitli aratrmalarla ortaya konan nfus istatistikleri, bu elikiyi daha iyi deerlendirme imkn vermektedir: AdanaMersin Aydn D.

Magie Patrikhane Bu nfus tespitini yapanlardan, hem ngiliz, hem de Prof. Sonular itibariyle farkl tespit ve istatistiklere bal olarak ortaya konulan genel nfus deerlendirmelerine bir gz atacak olursak, aadaki tablo ortaya kmaktadr Osmanl Nfus Saym29 Ermeni Fatrikhanesi30 1. Johannes Lesius32 1. Zira istatistiklerde, bazen vilyet, bazen de ehir esas alnmtr. Turan, R. Halaolu, Ermeniler Srgn ve G, Ankara , s. Stanford Shaw ise tespirinde bu iki unsuru Osmanl rakamlarna eklemitir.

David Magie statistii33 Prof. McCarthy Tespiti Prof.

DANCE OF THE GOBLINS BAZZINI PDF

Ermeni Tehciri

.

EL PROFETA DE PULPI PDF

Surgunden Soykirima Ermeni Iddialari YUSUF HALACOGLU

.

BROCK MIKROBIOLOGIE PDF

.

Related Articles