EREN ERDEM NURJUVAZI PDF

The suspects who carried out the transfer were arrested and jailed. Erdogan is back to his old tricks again. This catastrophe not only affects the European members of NATO but all current and possible future members. Iraq, and Kurtlar Vadisi. How does Turkish president Recep Tayyip Erdogan fight his political opponents, including those who have been working hard to expose the atrocities of the Islamic state terror group, ISIS?

Author:Gozil Jugul
Country:Timor Leste
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):1 October 2017
Pages:43
PDF File Size:13.54 Mb
ePub File Size:8.77 Mb
ISBN:335-9-67397-742-5
Downloads:7033
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShaktikusHaramla beslenen vcut, Cennete giremez. Muhammed Kendisinin Yahudi olmas elbette sorun deildi. Ancak, biraz aratrdnzda bu kiinin sadece Yahudi olmadn, ayn zamanda bir Siyonist olduunu da greceksiniz. Niin Bat kendi kaynaklarna, bu kaynaklar her neyseler, dnmyor?

Bu dzen iinde dnyann tm lkelerinde devletler merkezi otoritelerini yitireceklerdir. Olabildiince etnik ayrma uram kk eyaletlere ayrlm lkelerde tarihsel partiler eriyecek, vakflardan, dnce topluluklarndan, ticaret odalarndan, insan haklar denetim rgtlerinden oluan bir siyasal yap oluacaktr.

Merkezi otoritesini yitirmi, salt denetleyici kurullara dnm devlet rgtlerinin yan sra ordular da ulusalln yitirmi devletlerin savunma gc olmaktan kacak ve ortak gvenlik glerine katlacaklardr.

Herhangi bir blgesel bakaldrya bu bamszlk uuruna bir bakaldr da olabilir kar annda silahl mdahalede bulunularak, ncelikle uzaydan denetlenen, yeryznde ve uzayda konulandrlm ktalar aras fzelerle noktasal olarak vurulmasndan sonra ulusal kimliini yitirmi paral askerlerden oluan ortak gvenlik glerince yaplacaktr.

Bu eylem ynlendirilmi kitlelerce de ierden desteklenecektir. Bu son derece ileri! Dnya egemenliinin kurulmasnda engel oluturacak dinsel atmalarn nlenmesi iin "dinleraras diyalog"un gelitirilmesiyle birlikte kurumsal yapnn da oluturulmas gerekir. En yaygn ve gl dinsel kurumlardan balayarak, tm dinlere bir yeni merkezi egdm gereklidir.

Bu komitede imdilik belli bal dinlerin temsilcileri bulunmaktadr. Komite, din hrriyetini engelleyen lkelere yaptrm uygulanmasn nerebilmektedir. Parlamento ise, deiik lkelerde toplanmaktadr. Son derece dsel grlen bu gelimeleri biraz daha yakndan incelersek, geree yaklaabiliriz.

Uluslararas din hrriyeti senaryosunun gemii, souk sava yllarnda komnizme kar oluturulan ortak savam alannda birbirine ilikilendirilen dinsel rgtlere bal kurumsal yaplanmalara dayanmaktadr.

Son yirmi ylda bu yaplanma, sosyalist sistemin kmesiyle birlikte, daha yeni ve daha gelimi bir evreye ykseltilmitir. Hele, son yirmi yln olaylarnda "project democracy" rmcek ann derinliklerinde, ilgin uygulamalarla karlalacaktr. Amerikal iadam-misyoner Al Dobra, yabanc lkede uygulad yntemi u szlerle anlatyordu: "Amacm bir Mslman dininden dndrmek deil.

Hedefim, nce ryecek ve sonra atlayacak ve byyecek , bylece giderek dinlerini sorgulamaya balayacaklar. ABD, elli yl demokrasi ve hrriyetin patronluunu yapt. Bu demokrasi ve hrriyet patronluu, her nedense kendine kar politikalar kapsam d brakyor; gerektiinde ok partili politik sisteme dahil lkelerde seimle gelmi ynetimleri g kullanarak ve kan dkerek devirmeye engel olmak bir yana, el altndan destekliyordu. Bunu kimi lkelerde demokrasi ve hrriyet davasna dayanarak ve szde demokratik sistemi koruma zrhna snarak; kimi baka lkelerde de dinci rgtleri desteklemeyi, hatta bu rgtlerin eitim etkinliklerine arka kmay, onlara dolayl ya da dolaysz destekte bulunmay kutsal bir grev sayyordu.

Birleik Devletler, evrensel insan haklarna bal bir dnya lideri olarak ve deiik dinsel nfusa sahip bir lke olduundan btn dinlerin haklarndan sorumludur. Bu olanak, her yne ekilebilecek znel gerekelerle mdahaleyi de gvence altna almalyd ki, egemenlik eylemleri kolaylasn. Komite bu olana yle belirtiyordu: "Ambargo ve benzeri nlemler nerilemez, ancak sre giden derin adaletsizliklere kar ve yalnzca masum sivillerin temel ihtiyalarnn karlanmas kouluyla ambargo uygulanabilir.

ABD, d lkelerdeki misyonlarn, bulunduklar lkelerle ilgili "nsan Haklar Raporlar"nn yan sra, "Din Hrriyeti Raporu" hazrlamakla grevlendirdi. Bu yardm kuruluunun dnyann eitli lkelerinde 47 ubesi bulunmaktadr. Young stlendi. Din ileriyle ilikili olmasndan u ya da bu din adamnn, ya da bir hukukunun lkelerin geleceine ynelik olarak askeri mdahaleyi de kapsayacak kararlar alacak bu komitede denetimi salayacak yetkinlikte, Elliot Abrams gibi deneyimli bir operatrn bulunmas kanlmazdr.

Elliot Abrams, Nikaragua-Iran-Contra operasyonunda ve birka yl sren Venezuela "project democracy" n uygulamas sonucunda, baharnda, seilmi devlet bakanna kar askerlerin de kart darbe operasyonunda hep ynetici konumda bulunmutur.

ABD yanls katliamclarn silah masraflar byk oranda kokain ticaretiyle karlanmtr. Kendi lkelerinin i dzenine muhalif olan gruplar, ABD gibi bir kurtarc bulmu olmaktan mutlu olduklarndan, yaadklar lkelerini Amerikan misyonerlerine ihbar etme frsatn karmamalarnn yannda, dnya egemeni olarak grdkleri ABD devlet aygt tarafndan desteklenmekten de son derece honut kaldlar. C vatandalndan karld belirtildi. ABD bunu yapmakla ykmldr; nk karlar bunu emretmektedir. Dipnotlar "kaynaka blm giriindedir.

Bu problemin ad: "Trban problemi" idi. Ayn dnem ylnda Amerikan vatanda Merve Kavak, hilal iinde Amerika bayra olan ve zerinde; "Amerika, slam ve Yeni Milenyum" yazan bir afiin nnde "Georgetown niversitesi" yetkililerine bir konuma yapt. Ki bu saldrlar, bilim insanlarnca "planl ve programl bir ABD operasyonu olarak tarihe geti.

Blgede demokratlamas gereken "radikal bir tip" yaratp, akabinde alternatifini de retmek kaidesi ile yeni bir paradigma ina edildi. Bu paradigmann ekonomi politii "Abdestli Kapitalizm", yaratt snf ise "Nurjuvazi"dir. Akabinde, kapitalizm ile elimeyen, emperyalizm ile sorunu olmayan, alt muhafazakar st liberal bir tip ortaya kt.

Bu tip; programl biimde "ABD gdml cemaatler" tarafndan yetitirildi. Brokratik kadrolar igal edildi, destekiler rgtlendi, bir arada tutuldu Efendim, kapitalizmi size uzun uzun anlatmaya kalkarsam, kitap amacndan uzaklaacaktr. Ama unu syleyerek belirgin klmak isterim; "kapitalizm 19 ve Bu toplantnn ad; "Bilderberg Toplantsdr. TSAD merkezli kurulan bu partinin ilkelerinden bazlar unlard; Sermayedarlar adna Demokrasi kurulacak Egemenlik kaytsz artsz halka ait olacak, Emperyalizme kar mcadele edilecek Saflk aramayn, taharet beklemeyin; ortalk kark; kimin eli kimin cebinde belli deil Yani, savan, aln, krizin, ifre skandallarnn, gzaltlarn, zulmn, fakirliin, ay sonunu getiremeyen emekilerin "zanls bu denklem zre, kapitalizmdir Bu topraklarda programl olacak yrtlen operasyon dahilinde, inancmz yozlatrlm; kapitalizme eklemlenmitir.

Lakin bu duruma tepki gsterenler dahi; meseleyi "bu noktada ele alamamaktadr. Ve slam, sanki "mlk ve iktidar tekelini" yok etme amac olmayan bir din muamelesi grmektedir. Ve en vehim durum ise, tarihsel bozgunculuun kalesi olan "din maskeli zulm", muhalif sesleri; irtidat ve dinsizlik yaftas ile etkisizletirme yoluna gitmitir. Bu almamzda, bu odaklarn crmleri; dillerine pelesenk edilen ancak hibir surette ierii hakknda fikir edinilmeyen "Kuran"n mesaj dahilinde eletiriye tabi tutulmutur.

Bu balamda, almamz ierik ve nitelik bakmndan, ilgili odaklarn tabann davet ve akletmeye ar mahiyeti tamaktadr. Her ne kadar kerim davransa bile Zeki ve kim ne derse desin ne yapacan ve nasl yapacan ok iyi bilen, amac iin Makyavel taktiini ok iyi kullanan, dinsel deyimle takyyenin her trne bavuran bir kiiliktir. Ne garip deil mi? Glenciliin en riyakar yn, bu yndr. Evet ayn muhterem 22 Temmuz gn Yeni Yzyl gazetesine verdii mlakatta u szleri sarf etmiti; "Amerika dnya gemisinin dmenindeki bir milletin addr..

Ama imdi dnyann dengesinde nemli bir unsur olarak ve demokratik felsefesiyle oturmu bir lke sarslrsa, dnyada ok ciddi kargaa yaanr. Buna ramen, bizim burada bulunmamza izin veriyorsa, bu bizim iin bir avantajsa, bu avantaj salyor demektir Tam bu dnem Fetullah Glen, "kfrler yadrd demokrasinin emsiyesi altna girdi.

O gnlerde medyaya yansyan grntlerde dillerde dolaan ba savunma "Firavun sarayndaki Yusuf Fetullah Glen savunmasyd. Dolays ile Yusuf peygamber ile yumuak bir muhabbetleri olmutur. Lakin zorba-zalim Firavun karsnda Hz. Musa; dzene itiraz eden bir devrimci olarak grlr. Bu netlik arptlarak, Dnya gemisinin kaptan! ABD, aklanmaya allmaktadr.

Glencilere gre ABD, demokratik bir lkedir. Adalet aray iindedir Tamam tasfiye edildi, bir ekilde zarar grd. Bunlarn en mehuru mer ngt hocadr. Hakikat dergisinin Kasm saysn bulursanz, "Narclar Ate Ehli balkl yazlar okumanz neririm Peygamber dnemine indirgeme sapklna" ynelik eletirileri nedeni ile Cppeli Ahmet cezaevine tkld. Dokunan yanyor. Ama dokunmaya devam etmeli.

Paneli Gazeteciler ve Yazarlar vakf tertip etmi. Williams nisannda Fethullah Glen hakknda nemli bir makale kaleme ald. Grntler Trk basnnda da yansmt. Fetullahlar CIA finanse ediyor! Fuller u anda dnce kuruluu RAND iin danmanlk yapyor.

Kuruluun dier danmanlar arasnda dileri eski bakanlar Henry Kissinger ve Condoleeza Rice, savunma eski bakan Donald Rumsfield, savunma ve enerji eski bakan James Scheslinger da bulunuyor. Fuller gemite, dier radikal slamc hareketlere msaade etmesiyle de tannyor. Tebli Cemaatini "halka tler veren bar ve apolitik bir hareket" olarak deerlendiriyor. Onlarn tavsiye mektuplarnn ierii daha artc ve rahatszlk uyandrc grnyor. En kts daha gelmedi.

FSB Bakan yl etkinlik raporunda Fetullah Glen okullarnda alan retenlerin casusluk faaliyetlerinin deifre edildiini belirtiyordu. Merak duygusu, tabii olarak ok az sayda insan kendisine eken Hristiyanlk, Zerdt ateperestlii gibi "yabanc" dinlerin ve Ateizm vb. Ne tuhaftr ki, bu insanlar arasnda hi beklenmeyen bir hogr vard. Nitekim, ayn aile farkl dinlerden bireyleri barndrabiliyordu. Blgesel oligark ynetimin, ticari kayglar nedeni ile btn dinlere hogr ile yaklamas, bugnn kapitalist elitlerinin tutumuna yakndr.

De ki ; ihtiyacnzdan artann tamamn Yani Allah Resul, eer bugn yaanan dini insanlara tebli etmi olsayd, bu "kresel kapitalizmi rahatsz etmedii gibi, Mekke putperestlerini de rahatsz etmezdi.

Dolays ile, hali hazrda inanan bir topluma; yeni bir bak as kazandrm, onlarn prangalarn krmay hedeflemitir. NSA suresi

KUCHARZ GASTRONOM VADEMECUM PDF

Eren Erdem kim? Eren Erdem nereli? İşte tüm yönleriyle Eren Erdem kimdir? sorusunun cevabı...

Gazragore Would you also like to submit a review for this item? He is the youngest player in the club history. Remember me on this computer. In Mayan Islamist association demanded prosecutors to issue an arrest warrant against Erdem. He started business career in Istanbul Stock Exchange. Nuriuvazi has risked his life nurjubazi stop ISIS and help save lives.

MANNING EJB IN ACTION PDF

Eren Erdem

.

DIBS EM BUSCA DE SI MESMO PDF

Eren Erdem. Nurjuvazi

.

Related Articles