ARAS TAKSONOMI BLOOM PDF

Teori ini mengkategorikan kemahiran dan objektif yang ingin dicapai oleh murid kepada 3 domain iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Domain kognitif dibahagikan kepada 6 aras. Penilaian Membuat pertimbangan termasuk memberi rasional atas alasan dalaman atau luaran, menfatsir dan mengkritik Contoh: pilih, berikan alasan, kritikan, buktikan Sintesis Menyepadu, mencantum idea menjadi satu usaha tersendiri, menyelesaikan masalah, membuat ramalan, membuat klasifikasi Contoh: bina, hasilkan, susun, kembangkan Analisis Memecahkan sesuatu yang kompleks kepada yang kecil,membezakan fakta dengan pendapat, kaitan antara bahagian, kenali struktur organisasi Contoh: bezakan, pastikan, pilih Aplikasi Menggunakan maklumat dalam situasi yang baharu, termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip, kaedah, hukum, teori, formula, membina graf daripada data Contoh: selesaikan, ramalkan, cari kesilapan, bina alat Kefahaman Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain, menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri, menterjemah, memberi contoh kepada konsep dan menterjemah graf. Contoh: pilih, terangkan, tulis semula.

Author:Akinojinn Shakajin
Country:Eritrea
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):2 September 2007
Pages:285
PDF File Size:2.96 Mb
ePub File Size:6.33 Mb
ISBN:476-6-28383-696-2
Downloads:42556
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MogorTeori ini mengkategorikan kemahiran dan objektif yang ingin dicapai oleh murid kepada 3 domain iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Domain kognitif dibahagikan kepada 6 aras. Penilaian Membuat pertimbangan termasuk memberi rasional atas alasan dalaman atau luaran, menfatsir dan mengkritik Contoh: pilih, berikan alasan, kritikan, buktikan Sintesis Menyepadu, mencantum idea menjadi satu usaha tersendiri, menyelesaikan masalah, membuat ramalan, membuat klasifikasi Contoh: bina, hasilkan, susun, kembangkan Analisis Memecahkan sesuatu yang kompleks kepada yang kecil,membezakan fakta dengan pendapat, kaitan antara bahagian, kenali struktur organisasi Contoh: bezakan, pastikan, pilih Aplikasi Menggunakan maklumat dalam situasi yang baharu, termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip, kaedah, hukum, teori, formula, membina graf daripada data Contoh: selesaikan, ramalkan, cari kesilapan, bina alat Kefahaman Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain, menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri, menterjemah, memberi contoh kepada konsep dan menterjemah graf.

Contoh: pilih, terangkan, tulis semula. Pengetahuan Mengingat kembali, mengenal idea, fakta asas, definisi teori, hukum, tarikh, peristiwa dan lain-lain daripada pembelajaran yang lepas. Contoh: nyatakan, terangkan, namakan, labelkan b Domain afektif Domain afektif digunakan untuk mengukur kemahiran generik yang telah diterapkan kepada murid melalui penglibatan murid dalam persatuan dan pelbagai perbincangan secara berkumpulan.

Kemahiran ini diterapkan melalui proses latihan industri, uji kaji makmal dan lawatan teknikal. Teori Anderson Pada tahun , Lorin Anderson telah menambah baik teori Taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman.

Hasilnya pada tahun Anderson telah membuat perubahan pada domain kognitif iaitu perubahan daripada penggunaan kata kunci daripada kata nama kepada kata kerja. Berdasarkan teori di atas dapatlah dijelaskan bahawa: 1.

Sebelum kita memahami sesebuah konsep maka kita harus mengingatnya terlebih dahulu. Sebelum kita menerapkan maka kita harus memahaminya terlebih dahulu. Sebelum kita menganalisis maka kita harus mengaplikasikannya terlebih dahulu. Sebelum kita mengaplikasi maka kita harus menganalisisnya terlebih dahulu. Sebelum kita mencipta maka kita haruslah mengingat, memahami, menganalisis, mengaplikasi dan menilainya terlebih dahulu.

Disediakan oleh:.

A TRACTATE ON JAPANESE AESTHETICS PDF

Taksonomi Bloom

Tuesday, 11 December Soalan-Soalan Aras Taksonomi Bloom Dalam sistem pendidikan penilaian atau pengujian amat penting kerana ia menilai proses pengajaran dan pembelajaran. Antara tujuannya ialah, menurut A. Taksonomi ini terkenal dengan nama Taksonomi Bloom. Pengetahuan Aras kognitif yang terendah yang melibatkan proses kembali maklumat, fakta, definisi dan sebagainya. Contoh: 2.

FUNGOS MICORRIZAS PDF

Taksonomi Bloom mengkategorikan kemahiran dan objektif yang ingin dicapai oleh pelajar kepada 3 domain iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Senarai Domain Domain kognitif digunakan untuk mengukur kemahiran intelektual. Domain afektif digunakan untuk mengukur kemahiran generik, yang telah diterapkan kepada pelajar melalui penglibatan pelajar dalam persatuan-persatuan dan juga dalam pelbagai perbincangan secara berkumpulan seperti dalam kursus rekabentuk sistem dan sebagainya. Domain psikomotor pula bertujuan mengukur kemahiran praktikal dan teknikal.

ULN2064B DATASHEET PDF

Model taksonomi ini dikenal sebagai Taksonomi Bloom. Dimensi proses kognitif berkaitan dengan proses yang digunakan siswa untuk mempelajari suatu hal, sedangkan dimensi pengetahuan adalah jenis pengetahuan yang akan dipelajari oleh siswa Amer, Pengetahuan C1 Pengetahuan adalah aspek yang paling dasar dalam taksonomi Bloom. Pengetahuan hafalan yang perlu diingat seperti rumus, batasan definisi, istilah pasal dalam undang-undang, nama dan tokoh, nama-nama kota dan lain-lain. Hafal menjadi prasyarat bagi pemahaman, misalnya hafal suatu rumus maka kita akan paham bagaimana menggunakan rumus tersebut atau hafatl kata-kata akan memudahkan membuat kalimat. Pemaharnan C2 Pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga yaitu tingkat rendah seperti menterjemah. Tingkat kedua yaitu pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutrya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian.

Related Articles